Friday, September 22, 2006

Oppiva organisaatio -kartoituksen aineisto

Selvitys oppivan organisaation piirteiden toimivuudesta suomalaisissa organisaatioissa tehtiin keväällä 1993. Arviointilomakkeita lähetettiin yli 60 yritykseen. Jokaiseen yritykseen meni 20 lomaketta, jotka pyydettiin jakamaan seuraavasti
- yrityksen/tulosyksikön päätoimintoihin niiden koon suhteessa
- toimintojen vastuuhenkilölle sekä vähintään yhdelle muulle esimiehelle ja yhdelle toimi henkilölle tai työntekijälle/toiminto.

Vastauksia saatiin 42 eri yrityksestä ja/tai niiden itsenäisestä tulosyksiköstä yhteensä 599 henkilöltä. Mukaan tulleet yritykset olivat pääosin suuria ja keskisuuria yrityksiä eri toimialoilta.

Vastaajista on
- ylintä johtoa 10 %
- keskijohtoa 33 %
- työnjohtoa 10 %
- projektijohtoa 1 %
- asiantuntijoita 10 %
- toimihenkilöitä 23 %
- työntekijöitä 6 %
- tieto puuttui 7 %

Vastaajat toimivat eri tehtäväalueilla seuraavasti
- tuotanto 17 %
- kunnossapito 1 %
- huolto-/korjauspalvelu 1 %
- markkinointi 5 %
- myynti 9 %
- tutkimus ja kehitys 4 %
- suunnittelu 6 %
- hallinto 11 %
- atk 2 %
- henkilöstöasiat 8 %
- yleisjohto 9 %
- tieto puuttui 27 %

Vastaajista on
- naisia 34 %
- miehiä 64 %.

Vastaajan välitön esimies on
- nainen 14 %
- mies 82 %

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.