Friday, September 22, 2006

Oppiva organisaatio - mikä se on ja miten sellaiseksi tullaan?

Tutustuin oppiva organisaatio –käsitteeseen 1990 luvun alussa, jolloin siitä alettiin HR –asiantuntijoiden ja kehittäjien keskuudessa puhua yhä useammin. Peter Sengen The Fifth Discipline –kirjan lisäksi alkoi ilmestyä myös muita oppivaa organisaatioita käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita alan ammattilehdissä.

Selkeää käsitystä siitä, minkälainen oppiva organisaatio on tai miten se eroaa yleensä hyvin toimivasta organisaatiosta, ei kuitenkaan ollut eikä oikein taida olla vieläkään.

Saadakseni aineksia oppivan organisaatio –käsitteen määrittelyyn ja oppivan organisaation kehittämiseen, tein vuodenvaihteessa 1992/1993 kartoituksen henkilöstöasiantuntijoiden oppivaa organisaatiota koskevista käsityksistä ja näkemyksistä.

Kartoitus tehtiin lähettämällä n. 500 henkilöstöasiantuntijalle avoin kysymys

* Mitkä ovat oppivan organisaation /oppivan työyhteisön tärkeimmät piirteet ja ominaisuudet? Miten oppiva organisaatio toimii?

Kyselyyn vastasi 81 henkilöstöasiantuntijaa. Linjajohdon näkemyksiä pyrittiin saamaan mukaan siten, että henkilöstöasiantuntijoille lähetettiin kaksi kysymyslomaketta ja heitä pyydettiin antamaan toinen asiasta kiinnostuneelle linjajohtajalle. Linjajohdon vastauksia saatiin kuitenkin vain 22.

Kyselyn tulosten perusteella tein oppivan organisaation toimivuuden arviointiin tarkoitetun kysymyslomakkeen, jonka nimeksi annoin oppivan organisaation kehittämispalaute. Kartoitin sen avulla oppivan organisaation piirteiden toteutumista suomalaisissa organisaatioissa. Mukan oli 42 organisaatiota, joista saatiin yhteensä 599 vastausta.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.